Home ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

by admin

Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το κείμενο της Πολιτικής Απορρήτου του διαδικτυακού τόπου http://somatio-misthoton-dikigoron.gr/ («Διαδικτυακός Τόπος»), γιατί:

  • αφορά την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. -General Data Protection Regulation, GDPR).
  • αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων χρήσης του http://somatio-misthoton-dikigoron.gr/. H χρήση του Διαδικτυακού Τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί το σύνολο των όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης ειδικά και της πολιτικής απορρήτου. 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα; Πώς συνδέεται η χρήση του διαδικτύου με αυτά;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), είτε αυτό το φυσικό πρόσωπο είναι ταυτοποιημένο, είτε μπορεί να ταυτοποιηθεί. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν επίσης οι διαφορετικές πληροφορίες που, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, ανεξάρτητα αν κάθε πληροφορία του συνόλου, ξεχωριστά παρμένη, δε θα μπορούσε να οδηγήσει από μόνη της σε ταυτοποίηση.

Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι: το όνομα και επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός ταυτότητας κλπ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι και: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), το αναγνωριστικό διαδικτυακής περιήγησης (π.χ. με τη μορφή “cookie”) κ.α., τα οποία γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Βέβαια, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου, όπως και τα cookies δεν είναι ικανά από μόνα τους να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο. Η IP στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι σταθερή για κάθε άτομο-χρήστη του διαδικτύου, δεν είναι αυστηρά «προσωπική».

Τι είναι τα Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Στους χρήστες μας που επισκέπτονται το http://somatio-misthoton-dikigoron.gr/ μπορεί υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους Δεδομένα (π.χ. κατά την εγγραφή τους στα newsletters μας ή στη φόρμα επικοινωνίας τους με εμάς, να τους ζητούμε το όνομα, το e mail, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους).

Η περιήγηση στον http://somatio-misthoton-dikigoron.gr/

Η απλή περιήγηση στον http://somatio-misthoton-dikigoron.gr/ ΔΕΝ οδηγεί στη συλλογή οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου, ΔΕΝ συνδέεται με επεξεργασία δεδομένων που απαιτούν εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη- επισκέπτη.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την πλοήγηση στον ιστότοπο είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται για τη λειτουργία του. Για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένα δεδομένα (όπως κάποια cookies, δες και παρακάτω) χωρίς τα οποία ο Διαδικτυακός Τόπος (όπως όλες οι ιστοσελίδες) δε θα ήταν δυνατό να λειτουργεί, παρέχοντας στους χρήστες τις υπηρεσίες του, όπως έχουν μέχρι σήμερα. Συνεπώς κατά την περιήγηση σας στον Διαδικτυακό Τόπο αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την πολιτική απορρήτου καθώς και την χρήση cookies.

Ο Διαδικτυακός Τόπος σέβεται απόλυτα το δικαίωμα κάθε χρήστη/επισκέπτη στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, General Data Protection Regulation).

Πως συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

  • Με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας
  • Με την εγγραφή των χρηστών/επισκεπτών στο newsletter του Διαδικτυακού Τόπου. Ο χρήστης/επισκέπτης θα συμπληρώνει το ονομά του και το ηλεκτρονικό  του ταχυδρομείο στον κατάλληλο χώρο για το newsletter. Τα στοιχειά αυτά θα διατηρούνται σε μια βάση δεδομένων όπου θα έχουν μόνο πρόσβαση καθορισμένα άτομα. Με αυτή την εγγραφή οι χρήστες αποδέχονται την επεξεργασία, έχοντας δώσει την ρητή συγκατάθεσή τους, να λαμβάνουν την ενημέρωση που θα τους παρέχουμε τόσο για τις δραστηριότητες του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων όσο και για τις ανακοινώσεις, εκδηλώσεις και δελτία τύπου.

Τι Δεδομένα συλλέγουμε;

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

  • Ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Ονοματεπώνυμο

Νομική Βάση Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα και σε συμμόρφωση με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Στην προκειμένη περίπτωση η συλλογή γίνεται με την συγκατάθεσή σας. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η αφαίρεση της συγκατάθεσης θα συνεπάγεται με αδυναμία εκ μέρους του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων να εκπληρώσει τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πως αξιοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αξιοποιούνται για την αποστολή του newsletter και την επικοινωνία μαζί σας ύστερα από αίτημα σας μέσα από την φόρμα επικοινωνίας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για την οποία είχαν συλλεχθεί αρχικά κατόπιν της ελεύθερης συγκατάθεσής των χρηστών/επισκεπτών. Για παράδειγμα, τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών θα διατηρούνται ώστε να τους αποστέλλεται το newsletter. Στην περίπτωση που πλέον δεν χρειαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών, αυτά θα διαγράφονται ή θα καθιστούμε ανώνυμα εξαλείφοντας όλες τις λεπτομέρειες που τους ταυτοποιούν. Εάν αποσύρουν την συγκατάθεση τους για επεξεργασία των δεδομένων τους, τότε θα διαγράφουμε τα προσωπικά τους δεδομένα.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση επικοινωνίας των χρηστών/επισκπετών μέσω της φόρμας επικοινωνίας του http://somatio-misthoton-dikigoron.gr/, τα στοιχεία τους είναι προσβάσιμα μόνο από αυστηρά καθορισμένα πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν/και απαντούν στα μηνύματά  με σκοπό τη επικοινωνίας μαζί τους. Τα στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών δεν γίνονται αντικείμενο οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας. Εξάλλου, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιοδικά διαγράφονται από τα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σωματείου.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα (τεχνικά, οργανωτικά κ.α.) ώστε να διατηρηθούν τα δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών ασφαλή και απόρρητα. Η διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων θα γίνεται από καθορισμένα άτομα για την διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου.

Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουμε, προωθούμε, διαβιβάζουμε, δημοσιοποιούμε, πωλούμε η ανταλλάσσουμε με οποιοδήποτε τρίτο τα ελάχιστα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών από τις επισκέψεις, που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας.

Με το παρόν κείμενο Πολιτικής Απορρήτου επιδιώκουμε την ενημέρωση όλων των χρηστών/επισκεπτών μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ/GDPR.

Ειδικά για τους ανήλικους

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες  του Διαδικτυακού Τόπου που ελέγχονται από τον ιστότοπο και για τα οποία ο Διαδικτυακός Τόπος και το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων φέρουν ευθύνη σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, ΔΕΝ περιέχουν υλικό που θα μπορούσε να θεωρηθεί προσβλητικό ή με οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλο για ανήλικους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτύου. Στη βάση αυτή, ο Διαδικτυακός Τόπος δεν συλλέγει από τους χρήστες/επισκέπτες του στοιχεία για την επαλήθευση της ηλικίας τους. Εξάλλου, όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η περιήγηση στον Διαδικτυακό Τόπο ΔΕΝ συνδέεται με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που θα επέτρεπαν την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών/επισκεπτών.

Φυσικά, η χρήση του ιστότοπου σημαίνει την αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου του. Η συναίνεση αυτή, που αφορά στην πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ – GDPR για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών παρέχεται ή εγκρίνεται από τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα αυτών.

Πεδίο Εφαρμογής & Έκταση Ισχύος της Πολιτικής Απορρήτου μας

Οι Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, διέπουν τη λειτουργία, επίσκεψη και χρήση καιτου Διαδικτυακού Τόπου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά και καλύπτει αυστηρά και μόνο την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών και σελίδων που υπόκεινται στον έλεγχο του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ιστοσελίδα ή υπηρεσία ελέγχεται ή/και βρίσκεται στην ιδιοκτησία τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα, τότε ο τελευταίος φέρει ακέραια την ευθύνη για την προστασία των δεδομένων και δικαιωμάτων των χρηστών/επισκεπτών, για τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται όπως και για τη νόμιμη ενημέρωση των υποκειμένων χρηστών/επισκεπτών επί των ανωτέρω.

Για παράδειγμα, ο Διαδικτυακός Τόπος και η το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων δε φέρει ευθύνη για τις περιπτώσεις που τμήμα περιεχομένου του ιστότοπου (και των subdomains αυτού) «δίνεται» από εξωτερικό πάροχο (π.χ. στις περιπτώσεις προβολής βίντεο μέσω youtube κ.α. ), όπως επίσης ούτε για τις περιπτώσεις που ο ιστότοπος περιλαμβάνει δεσμούς (links) που παρέχουν ή παραπέμπουν σε περιεχόμενα/σελίδες που ελέγχονται από τρίτους.

Η πολιτική απορρήτου του ιστότοπου, όπως το σύνολο των όρων χρήσης που διέπουν την επίσκεψη/χρήση του, μπορεί να ενημερώνονται/τροποποιούνται κατά διαστήματα στα πλαίσια του κάθε φορά ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR και του εφαρμοστικού Νόμου 4624/2019, τα δικαιώματα που προβλέπονται είναι:

– το δικαίωμα στην ενημέρωση: Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, ώστε ο χρήστης/επισκέπτης  να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση.

– το δικαίωμα στην πρόσβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων: ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούνται, σε ποιους δίνονται, πόσο διάστημα τα αποθηκεύονται, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

– το δικαίωμα στην επικαιροποίηση αυτών (διόρθωση): Ο χρήστης/επισκέπτης εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα του μπορεί να μας υποβάλλει αίτηση για να τα διορθωθούν (π.χ. διόρθωση ονόματος).

– το δικαίωμα αντίρρησης (εναντίωσης) στην επεξεργασία: Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του και ο επεξεργαστής οφείλει άμεσα την παύση της επεξεργασίας αυτών εκτός αν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν

– το δικαίωμα φορητότητας: Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ζητήσει να λάβει σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχει παράσχει ή να ζητήσει  να διαβιβαστούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

– το δικαίωμα στη διαγραφή/λήθη: Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί ζητήσει να διαγραφούν τα δεδομένα του αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του στην περίπτωση που την έχει προηγουμένως υποβάλλει.

Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται στο πλαίσιο του GDPR, του εφαρμοστικού Νόμου 4624/2019 και του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου απευθυνόμενοι εγγράφως προς τούτο στο Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση SMDPrivacy@gmail.com.

Εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματός του χρήστη το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων θα του απαντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός του ή των αιτημάτων του εάν είναι περισσότερα του ενός.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης που θεωρεί ότι παραβιάζονται τα Προσωπικά του Δεδομένα και θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του κατ’ απόκλιση της εκ του Νόμου εκπορευόμενης υποχρέωσής μας για το αντίθετο ή αν δεν τον ικανοποιήσει η αιτιολογία της απάντησης που θα λάβει περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματός του ή των αιτημάτων του, ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Fax: +30-210 6475628, email: www.dpa.gr).